Ermeni-Türk platformu

Türkiye, Ermenistan ve diasporadan görüşler
Tüm yazılar Türkçe, Ermenice, İngilizce ve Fransızca dillerinde

 

Web-sergi : Türkiye, görüntülerle kimlikler

 
 
 

Ermeni diasporasından bakış


Web-sergi : Türkiye, görüntülerle kimlikler

MJM

 

 
MJM

Serbest gazeteci ve fotoğrafçı

Ermeni-Türk platformu REPAIR girişimiyle, Fransız-Ermeni STK’sı Yerkir Europe ile yaptığım beş yıllık işbirliği çerçevesinde birçok kez Türkiye’ye gitme fırsatım oldu. İstanbul’da 24 Nisan anma törenleri için ya da Gezi Park olaylarını haber yapmak ve zaman zaman Müslümanlaştırılmış Ermeniler olarak anılanları aramak üzere Hemşinlilere gitmek için, Dersim’de Alevi Zazalara ve bugün bazılarının Türkiye’nin Kürt bölgesi dediği Batı Ermenistan’da müzik topluluğu Van Project’e eşlik etmek için, SurpGiragos’ta Paskalya ayinine katılmak veya Diyarbakır’da Ermeni ve Kürt topluluklarını tanımak için. Her birinden anılarla ve anne tarafımın ülkesinden bizlere gelen üzücü gündemle –sık sık- gördüğümüz Türkiye’den farklı bir Türkiye gösterdiğini umduğum bu birkaç fotoğrafla döndüm.

VAN PROJECT İLE YOLDA. TEMMUZ VE EYLÜL 2011

Dersim, Hozat (Dersim) Zaza geleneksel kostümü içinde üç adam.

Malatya’da enstrümanı çalmayı öğreten ustası Ermeni olan bir klarnetçi

Papken, Malatya bölgesinde Ermeni olduğu “açıklanmış” tek Ermeni ile duygusal buluşma.


Köyündekilerle harıl harıl söyleşen Hemşinli kadın. Hopa.

Hemşinli kadınlar.

Ovacık’ta berber salonunda genç erkekler. (Dersim)

Ovacık’ta festivalde genç kız (Dersim).

Öğle yemeği için keçi kesmeden önce namaz kılan köy sakinleri ve Dedeleri. Dersim.

Evinin önünde Alevi Zaza kadın. Dersim.

Alevi bir kadının elleri. Sol taraftaki yüzükte, Zülfikar, Hazreti Ali’nin kılıcı.

Van Project üyeleri ile Yerkir Europe üyelerinin davet edildikleri Alevi töreni. Dersim.

Diyarbakır’da sosyal Forum sahnesinde kadın Kürt izleyici, Eylül 2011.

Sosyal Forum izleyicileri, Diyarbakır.

DİYARBAKIR, MAYIS 2013

Diyarbakır’da Ermeni mezarlığında bir Kürt çocuk.

Diyarbakır’ın en eski “resmi” Ermeni çifti Baydzar ve Sarkis Eken. Burada, Süryani Meryem Anan Kilisesi’nde. Ölmeden önce, 2014 ve 2016.

Örtü altında beşik sallayan genç kızlar.

Aynı evde iki nesil.

SurpGiragos Kilisesi’nde bir kadın.

GEZİ PARKL, MAYIS 2013

Barikat üzerinde çapulcular

LGBTI üyeleri halkın alkışları ile Gezi Park’ta yürürken.

Taksim Meydanı’nda göstericiler.

DİYARBAKIR, NİSAN 2014

SurpGiragos Kilisesi’nde Paskalya töreninden.

SurpGiragos Kilisesi’nde Paskalya töreninden.


SurpGiragos Kilisesi’nde Paskalya töreninden.İstanbul’dan tören için gelmiş olan ve Paskalya çöreklerini hazırlamaya yarayacak hamur teknesi önünde dua ederken.

İSTANBUL, 24 NİSAN 2015
24 Nisan anma törenlerinde İstiklal caddesinde Sevag ve HrantDink’in portrelerini taşıyan göstericiler.


Ermeni aydınların ve tanınmış isimlerin tehcir edildikleri yer olan Haydarpaşa Garı’nda göstericiler, Nisan 2015.

Üzerinde Ermenice “Bak! Bil! Yüzleş!” yazan Özgür Gündem gazetesini okuyan kadın.

 

 

 

kimliği

E-bülten

E-bültenimize üye olmak için

"Repair" proje ortaklari

 

Twitter

Facebook